Година
2019
Място Италия
Име Каляри
Година
2019
Място
Година
2019
Място Италия
Година
2019
Място Италия
Година
2019
Място Италия
Година
2019
Място
Име Лече
Година
2019
Място
Година
2018
Място
Име Valetta 2018
Година
2018
Място Малта
Година
2017
Място Kипър
Име Aarhus 2017
Година
2017
Място Дания
Година
2016
Място Испания
Година
2016
Място Полша
Година
2015
Място Чехия
Име Монс 2015
Година
2015
Място Белгия