Име Aarhus 2017
Година
2017
Място Дания
Година
2017
Място Kипър
Година
2016
Място Испания
Година
2016
Място Полша
Година
2015
Място Чехия
Име Монс 2015
Година
2015
Място Белгия
Име Рига 2014
Година
2014
Място Латвия
Име Умео 2014
Година
2014
Място Швеция
Година
2013
Място Словакия
Година
2013
Място Франция
Година
2012
Място Португалия
Година
2012
Място Словения
Година
2011
Място Естония
Година
2011
Място Финландия
Година
2010
Място Tурция