ЛОГОСИСТЕМА


Лого конкурс

Лого системата София 2019 бе избрана чрез международен конкурс. Конкурсът беше спечелен от Борис Бонев.


Изтеглете логото

Наръчник за използване на логосистемата на Кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 

Визии София 2019 може да изтеглите тук

Прочетете повече за конкурса

Автор: Борис Бонев
Държава: България

Концепция:

Определение за култура – Цялостен модел на човешкото познание, вярвания и поведение.

Ползвам формата на щитът от гербът на София – хералдическа комбинация от символи и знаци представящи идентичността на столицата ни. Гербът на града е свързващо звено между България и Европа по няколко причини:

1. Създаден е по повод представянето на столицата ни в Европейски и световен контекст – Всемирното изложение в Париж през  1900 година.

2. Гербовете като такива са част от хералдиката – наука с Европейски произход и традиция.

3. Формата на щитът в Софииския герб е взаимствана от Европейската традиция и в този смисъл е Европейска форма.

В същото време гербът на София е силно разпознаваем символ на града в национален контекст.

Вземайки формата на щитът от герба я стабилизирах геометризирайки я. В последствие я изчистих от символите и знаците, които съдържаше, запазвайки идеята за контрастните цветове. Без конкретиката на тези символи и знаци различните цветове в най-прост смисъл символизират различни идентичности, срещащи се в центъра на щита. Също така понятието за различни култури може да се интерпретира като различни идентичности и в този смисъл културите могат да бъдат представени като цветове.

В последствие тръгвайки от определението за култура създадох три структури (модели) за трите отделни етапа на инициативата. Заедно с CMYG цветовете (Cyan, Magenta, Yellow and Green), тези модели се трансформираха в малки структури подобни на дисплей състоящи се съответно от 2x2, 3x3 и 5x5 щита по осите x и y за първия, втория и третия етап от инициативата. Системата става по-богата (с повече възможностти) във всеки следващ етап и така логата отварят множество възможности за комуникация на разнообразните събития съпътстващи „Европейска Столица на Културата”. Комуникацията става чрез различните теми. Примерите които съм дал включват различни типове култури като Младежка, Алтернативна и стигат до характеристики на отделните събития като Творчески град (изложби, концерти, уъркшопи), Многообразен град (културен обмен), Знаещ град (история, наука, т.н.), Традиционен град (местна култура). Трите структури на логата и основните елементи и цветове които ги съставляват могат да бъдат приложени върху всякакъв тип медия без това да нарушава тяхната разпознаваемост.

trace affiliate link | Gifts for Runners