Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите - 7

България

„Изкуството е най – големият миротворец, защото то може да се гради само от духовни личности. А там, където господства духовността, не може да вирее омразата и разрушението.”

Асоциация за развитие на изкуствата и занаятитте – 7 е млада асоциация, основана през 2008 г. Но идеите, които са залегнали в програмата й за действие, са плод на дългогодишни наши наблюдения върху процесите на разпад на традициите в областта на народно-художествените занаяти.

Водени от дълбоката си любов към българската самобитност, идеята ни да помогнем за съхраняването на българските занаяти прерасна в една голяма цел – в епохата на глобализацията,  чрез изкуството, в различните му аспекти, да се съхрани българското духовно наследство и духовния  потенциал на нацията.

spy offers | nike