София куиър форум 2012
20.11 - 25.11.2012


От 20 до 25 в ноември в the fridge & Хаспел, (бул. Мадрид 8 (зад Фантастико) ще се проведе София куиър форум 2012.

София куиър форум 2012 е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място. 

Темата за равенството на половете намира различни репрезентации в историята на българското изкуство и култура за последното столетие. Тази тема е винаги разглеждана във взаимовръзка с понятия като родителство, сексуалност, етнически, национален и класов произход, професионална реализация и образование, достъп до основни човешки права между които правото на труд, свобода на словото и изразяването, и др. В контекста на форума, тези взаимовръзки придобиват съвременно звучене, в съответствие с проблемите на днешното общество.

Форумът поставя всичко това  в интернационален контекст с осбено внимание върху пост-социалистическите общества. Освен предвидените български участници са поканени артисти от  Германия, Русия, Словения, Полша, Сърбия, Канада, Унгария, САЩ и Беларус. Включени са произведения от областите на документалното и експериментално кино и видео изкуство, съвременното визуално и пърформанс изкуство, модата, както и артистични партита.  Програмата също включва артистични презентации и теоретични дискусии, които ще засегнат теми като технологии и кибер феминизъм, както и създаване на активистки мрежи. 

София куиър форум 2012 е не само платформа за репрезентация на изкуство с определена тема, но има за цел да предостави пространство за генериране на идеи и стимул за творчество чрез срещата на различни поколения и култури. 

Куратори на форума са Боряна Росса и Станимир Панайотов.

Форумът е реализиран в контекста на инициативата Нови леви перспективи, с помощта на Социален център Хаспел, Роза Люксембург Щифтунг, Фонд де Трут.

Участници:

Ани Васева (България), Алла Георгиева (България), Аделина Попнеделева (България), бионихил (Германия/Беларус), Боряна Петрова (България), Войн де Войн (България/Германия), Даяна Маккарти (САЩ), Ив Русева (България), Ищван Кантор (Унгария/Канада), Катя Божикова (България), Катаржина Козира (Полша), Мариела Гемишева (България), Милена Грамова (България), Марина Гржинич, Аня Шмидт и Звонка Т. Симцич (Словения), Надежда Плунгян (Русия), Наталия Тодорова (България), Нина Арсено (Канада), Олег Мавроматти (България/Русия), Стефан Карчев (България), УЛТРАФУТУРО (България/САЩ), Умная Маша (Русия), Что делать? (Русия) и Владан Йеремич (Сърбия), Ясен Згуровски (България), DJ Марколина (България), The Anti-Gays (България).

Места: the fridge & Хаспел, Център за култура и дебат "Червената къща",  Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство САМСИ,  къща Огоста 5,  клуб ID

Програма: 

20 ноември, вторник

- Откриване на форума с The Anti-Gays: the fridge & Хаспел, 19-23 ч., бул. „Мадрид“ № 8 (Зад Фантастико)

- Изложба "Звезди": the fridge & Хаспел 20.11-20.12.2012, бул. „Мадрид“ № 8 (Зад Фантастико)


21 ноември, сряда

- Откриване изложба "O2" в Център за култура и дебат "Червената къща", 18.30 ч., ул. „Любен каравелов“ № 18


22 ноември, четвъртък

- Творческа презентация на Войн де Войн, the fridge & Хаспел, 17 ч., бул. „Мадрид“ №8 (Зад Фантастико)

- "Всичкоядецът", театрално представление на Ани Васева, the fridge & Хаспел, 20 ч., бул. „Мадрид“ №8 (Зад Фантастико)


23 ноември, петък

- Откриване на изложба "Сътворяване на мита" в Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство САМСИ, 16 ч., бул. „Черни връь“ №2

- "Fish Party 2013", пърформанс на Мариела Гемишева, в двора на къща Огоста 5, 20ч., ул. Огоста №5.

- Парти в клуб ID с DJ Марколина и Ив Русева, 24 ч. до късно, ул. Кърниградска, 19Б (на ъгъла с бул. Витоша)


24 ноември, събота

- Прожекция на филм „25 години лесбийска група Шкуц-ЛЛ, Любляна“ на Марина Гржинич, Аня Шмидт и Звонка Т. Симцич, the fridge & Хаспел, 16 ч., бул. „Мадрид“ 8 (Зад Фантастико)

- Творческа презентация на Катаржина Козира, the fridge & Хаспел, 18 ч, бул. „Мадрид“ 8 (Зад Фантастико)

- Презентация на Надежда Плунгян "Новото куиър/феминистко изкуство в Русия и социалното изключване", the fridge & Хаспел, 20 ч., бул. „Мадрид“ 8 (Зад Фантастико)


25 ноември, неделя

- Прожекция на филма "Кой какво остави след себе си?" и дискусия с Милена Грамова и Катя Божикова, the fridge & Хаспел, 16 ч., бул. „Мадрид“ 8 (Зад Фантастико)

- Презентация на Даяна Маккарти „Нейната медия. Поколения феминистка практика“, the fridge & Хаспел, 18 ч., бул. „Мадрид“ 8 (Зад Фантастико)

- Прожекция на филма Partisan Songspiel на група Что делать? и дискусия с Владан Йеремич, the fridge & Хаспел, 20 ч., бул. „Мадрид“ 8 (Зад Фантастико)

- Закриване на форума с The Anti-Gays: the fridge & Хаспел, 22-24 ч., бул. „Мадрид“ 8 (Зад Фантастико)

Asics footwear | NIKE HOMME