Столична библиотека


Мисията на Столична библиотека е да се създаде връзка между хората и  иинформацията в един променящ се свят. Градската библиотека е и Регионална библиотека за Софийска област. Колекцията на библиотеката се състои от 932428 библиотечни единици. Столична библиотека има интензивни международни дейности чрез обмен на информация и опит с други подобни институции, фондации и мрежи, както и чрез участие в европейски проекти и програми. Партньорствата с други библиотеки, чуждестранни културни и изследователски институти, културните служби на чуждестранните посолства, предоставят възможности за постоянно актуализиране и обогатяване на запаса на Софийска градска библиотека.

Площад Славейков 4, София, 1000
Телефон. (+359 2) 986 21 69      
Fax (+359 2) 988 22 36
e-mail: libsofdir@libsofia.bg
 

latest jordans | Air Jordan