Creative Box

България

„Creative Box” работи по проекти, насочени към младите хора.
Желанието ни е да създаваме нови възможности за творческа изява. Стремим се да осигуряваме стимули за развитието на младежите чрез проекти в сферата на изкуството и културата. Всички наши проекти целят да постигнат устойчивост на резултатите.