Фондация Credo Bonum

България

Credo Bonum е фондация, основана през 2006 г. като независима неправителствена организация, която работи в полза на обществото и в сътрудничество с широка мрежа от български, регионални и световни организации. Неин основател и председател е Цветелина Бориславова.

В периода 2006 - 2010 г. фондацията организира и подпомага изследвания, свързани с прехода и развитието на пазарна икономика в България, организира публични дебати по важни за обществото проблеми и подпомага реализацията на хора в неравностойно положение.

От началото на 2011 г. фондацията взима нова посока на действие и добавя към досегашните си приоритети различни инициативи в сферата на изкуствата, културата, екологията, социалните дейности и интердисциплинарните форми.
www.credobonum.bg

Галерия Credo Bonum, открита в края на 2003 г. от Цветелина Бориславова като председател на на Надзорния съвет на Стопанска и инвестиционна банка, е днес част от фондацията. До 2008 г. галерията съществува под името СИБАНК като единствен пример за симбиоза между банка и културна институция в България. По случай своята пета годишнина в края на 2008 г. галерията е преименувана на „Върхове”. Активната смяна на експозиции и разнообразният репертоар от класически и съвременни форми допринасят за утвърждаването на нейния автономен авторитет като едно от най-известните и предпочитани изложбени пространства в София. Натрупала внушителна история с архив от над 100 изложби, реализирани с подкрепата на СИБАНК, в началото на 2011 г. галерията поема по нов път в своята изложбена политика вече като част от фондацията. Тази промяна въвежда допълнителни критерии в подбора на събитията, за да се превърнe галерия Credo Bonum в едно ново пространство, което да привлича интереса на широката публика към опознаването на различни форми на изкуство чрез нестандартни изложби и образователни възможности.

www.credo-gallery.bg

Sports News | Air Max