Танцово сдружение "Софистик-Живо"

България

Сдружението осъществява дейност в обществена полза - създаване и популяризиране на танцовото изкуство и образование, както и другите видове визуални и сценични изкуства.
• Подпомага творческото развитие на младежи, занимаващи се с танцово изкуство.
• Подпомага информационното осигуряване и квалификация на учители и хора на изкуството, които работят за реализиране целите на сдружението.
• Участва в международни проекти и програми, свързани с културата, изкуството и образованието.
• Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежите, занимаващи се с танцово изкуство.
• Създава и популяризира танцовото изкуство и образование, както и другите видове визуални и сценични изкуства насочени към позитивен начин на мислене и духовно развитие.
• Прави танцовото изкуство и образование, както и другите видове визуални и сценични изкуства достъпни за всеки без ограничения на заложбите, възрастта, възможностите, социално положение и етнос.
• Поставя акцент върху това колко ценни и значими са сценичните изкуства за младото поколение, което често е жертва на болките на съвременния свят – наркомания, алкохолизъм, отчуждаване, престъпност, неграмотност и пр.Sports brands | Nike