Фондация Easyart www.easyartbg.com

България

Фондация Easyart има за цел да даде на всеки лесен достъп до света на изкуството и културата, да насърчава и лансира млади автори на българската и световна култупна сцена. Нашите цели са 1. Развитие и утвърждаване на културата, науката, образованието, духовните ценности и физическата култура в България 2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация..... 3. Разкриване заложбите и провокиране на детските таланти в областта на изкуството чрез опознаване на изкуството и неговия език 4. Подобряване и превръщане на музеите, галериите и театрите в леснодостъпно и привлекателно място 5. Създаване на културни и образователни програми 6. Превръщане на изкуството в достъпно и лесноразбираемо за широката публика 7. Подпомагане на българските млади творци в тяхното развитие и изявата им на световната сцена 8. Насърчаване и динамизиране на културния живот в страната Фондацията създава и организира културни и образователни програми и събития за деца и млади хора. - Изкуство за малките - Детски панаир - Easyart Fest - Европейски месец на фотографиятаbest Running shoes brand | NIKE HOMME