АРАБИС - кои сме ние?

България

Асоциация за развитие на арабо-български инициативи и сътрудничество АРАБИС е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. Създадена е през 2010 г. от младежи, завършили специалност Арабистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Основните цели на организацията са да развива интензивно междукултурния диалог между България и арабските държави във всички социални и културни сфери на обществения живот, както и да насърчава активното участие на младежи в оформянето на толерантни общества без предразсъдъци, стимулирането на социална интеграция и развитието на демократични ценности и междукултурен обмен.

От създаването си АРАБИС е организирал няколко инициативи и проекта, включително: Арабски културни вечери, Летни работилници с къна, Работилница за идеи, Дискусионен клуб и др. Сред най-важните постижения е издаването на списание eaSTories® – безплатно онлайн списание посветено на връзката между Изтока и Запада. В дейността си включва и стажантска програма за студенти с цел предоставяне на поне за изява, предлагане на нови професионални хоризонти и доброволчество. Сдружението е участвало и е било партньор по редица други проекти: София диша 2012, КвАрт Фест 2012, Терра Мадре Балкани 2012, Фестивал „Включи града“ 2013 – Бургас и др.

Екипът на АРАБИС подготвя и курсове по арабски и турски езици, а от скоро ще добавим и персийски и японски! За повече информация, тук!

latest Running Sneakers | New Releases Nike