Национален Антропологичен Музей, ИЕМПАМ-БАН

България

Национален антропологичен музей е част от структурата на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките /ИЕМПАМ-БАН/. Създаден  е през месец март 2007 година, вследствие на големия интерес, предизвикан от  пътуващата изложба „Човекът в миналото”. В музея са представени резултатите от антропологичните изследвания в България. В експозицията в хронологичен ред (от неолита до Възраждането), на фона на данните за историческото и културното развитие и за религиозните схващания през различните епохи, са представени физическите типове на хората, сведения за заболяванията и травмите, оставили следи върху костите им, за лечебните и ритуалните въздействия върху тях. Изложени са уникални експонати, които представят практикуваните по нашите земи изкуствена деформация на черепа и трепанация на черепа – символична и реална. Визуализирани са определени образи от различни епохи чрез пластична антропологична реконструкция на главата по черепа, като сред най-известните са на “Тракийската принцeса от Враца”, царете Калоян и Самуил, чъргубиля Мостич, Г.С. Раковски, Любен Каравелов и още много други.Към музея е изградена Национална костница, където се съхранява антропологически материал от различни археологически обекти на територията на страната. 

Адрес:

гр. София 1113, бул. Цариградсо шосе №73,

тел: 02 8718375

Работно време:

Всеки делничен ден от 09:00 до 17:00ч.

Почивни дни – събота и неделя.

web: http://www.iempam.bas.bg/

www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej?fref=ts


latest Nike Sneakers | JORDAN BRAND