НПО "Концерти.бг"

България

"КОНЦЕРТИ.БГ” е независимо неправителствено сдружение, обединяващо усилията на хора, решени да работят за развитието и обогатяването на музикалната култура в България.

Целите на сдружението са:

а) да създава условия, способстващи развитието, обогатяването, разпространяването и утвърждаването на музикалното изкуство в България;

б) да събира и разпространява информация за музикалната сцена в България;

в) да подпомага развитието на млади творци в областта на музиката и да стимулира създаването на нови авторски продукти;

г) привличане на нови публики;

 

д) създаване на общност в музикалната сфера и осъществяване на комуникация между артисти, организатори и хора работещи в сферата на културата;

За постигането на тези цели сдружение „КОНЦЕРТИ.БГ” си служи със следните средства:

а) Управление на интернет платформата Koncerti.bg.

Koncerti.bg предоставя на своите потребители:

- програма на предстоящи музикални събития

- информация за музикални групи

- фоторепортажи

- видеорепортажи

- статии "от мястото на събитието"

- възможност за публикуване на събития от техните организатори

- профили на изпълнители с информация за тяхното творчество.

б) Участие и съдействие в осъществяването на инициативи, проекти и програми, които допринасят за утвърждаване на София като културна столица на България. "Концерти.бг" цели да привлече партнъори и съмишленици за осъществяването на различните дейности.

в) Организиране на музикални събития, концерти и конкурси за авторска музика.

 
За осъществяване на своите цели сдружението може да регистрира клонове в страната

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в:

а) Организиране на концерти.

б) Популяризиране дейността на Сдружението пред дарители и други спомоществуватели в страна и чужбина;

в) Заснемане на фото и видео репортажи, писане на ревюта и статии за концерти и изпълнители и тяхното разпространение чрез онлайн платформата www.koncerti.bg, социалните мрежи и партньорски медии.

 г) Издателска и рекламна дейност свързана с популяризирането и развитието на музикалното изкуство.


spy offers | Nike sneakers