Район „Възраждане”

България

Район „Възраждане” е част от бившия 3-ти район на София. Като самостоятелна административна единица Районът е създаден в изпълнение на Указ № 3405/14.12.1987г.

Площта на територията на района е около 316 хектара, която представлява около 2,5% от тази на столичния град. По предназначение територията на района се подразделя на: застроена жилищна площ около 121 хектара, паркове, градини и зелени площи около 136 хектара; промишлена зона - 15 хектара, обществени терени - площади, улици, пътища и други- 43 хектара.

Западната част на територията на района се пресича от Владайска река, която заема централно място в инфраструктурата.Основни пътни артерии са: булевардите – бул.”Тодор Александров”, бул.”Александър Стамболийски”, бул.”Христо Ботев”, бул.”Мария Луиза”, бул.”Константин Величков”, бул.”Сливница” и улиците – ул.”Пиротска”, ул.”Опълченска”, ул.”Цар Симеон” и др.

Населението на района възлиза на около 49 158.

Район „Възраждане” е разположен в най-старата част на хилядолетен град, и в същото време е гръбнак на модерното развитие на центъра на този град. „Възраждане” е районът, в който историческите времена се застъпват и преходът между тях може да бъде проследен. От някогашната възрожденска катедрала на пл. „Св. Неделя” на 21 април 1861г. с Великденска служба на български език започва възраждането на София и години по- късно я превръща в столица. Сега оттук започва изграждането на съвременния облик на София.

Изграждането на новия делови център, разположен върху културно-историческите наследства на античния и средновековен град, отличава „Възраждане” от останалите централни райони. Това е централната част на София, в която градът се преоткрива, формулира се в ново настъпилите времена и се събужда за следващия си, по- нов живот.

В централната част на територията на района се намират седалищата на много Търговски банки и търговски дружества, Националния осигурителен институт и множество учреждения и министерства, които определят облика на района като административен и търговски център.

В район „Възраждане” се намират големите централни жилищни комплекси „Зона Б-5”, „Зона Б-18”, „Зона Б-19” и ж.к..„Сердика”.

В района са разположени седем общински детски заведения – ЦДГ и ОДЗ; десет общински училища – ОУ и СОУ, както и едно държавно училище и шест професионални гимназии.

На територията на гр.София е предвидено реализирането на двата големи централни транспортни пробива, преминаващи през район „Възраждане” – пробив бул. „Пенчо Славейков” и пробив бул. „Възкресение”, с които ще се решат сериозни транспортни въпроси.
Новият метро диаметър, който бе пуснат в експлоатация през август 2012 г. по бул. „Княгина Мария Луиза” от пл. „Лъвов мост” до пл.”Св. Неделя”, осигури разтоварване на трафика и дава възможност да се видят експонираните разкопки на античния град.

Район „Възраждане” е важен фактор в духовния живот на столицата и тук прекрасно съжителстват източноправославните храмове с еврейската синагогата, католическата църква, мюфтийството, арменският и еврейски културни домове като пример за българската толерантност.

На територията на района осъществяват своята културна и образователна дейност и шест читалища.

Емблематични за района са улица „Пиротска”, улица „Стефан Стамболов”, улица ”Братя Миладинови” с богато културно-историческо и архитектурно наследство, както и „Женски пазар”, чиято реконструкция и модернизация предстои.

Тук е разположен и пазар “Димитър Петков”, и обновените “Централни хали”, МОЛ София и стотици търговски обекти, посещавани ежедневно от хиляди хора от столицата и цялата страна.

Най характерните забележителности са статуята на София, църквата „Св.Спас”-намираща се в сутерена на Булбанк. Храмът е построен през 11-13 век.

За облика на района допринасят и стогодишни чинари на пл.”Възраждане”, както и прекрасната градина около храма „Св. Николай Софийски”, в която се намират паметници от местно значение-„Паметник на Одринската епопея” и мемориална плоча на загиналите български войници в Отечествената война 1944-1945 г.
Емблематично е присъствието на бюст паметника разположен на площад „Възраждане”.

Ежегодно в навечерието на 24-ти май се провежда традиционният празник на район „Възраждане”- сцена за изява на децата от школите към читалищата и учебните заведения.

Nike Sneakers Store | Nike Shoes