Fleshbone

България

Флешбоун е Booking (импресарска ) и Продуцентска агенция, чиято основна дейност е booking на артисти и организация на културни мероприятия.
Като дейсност Флешбоун покрива планиране, продуцентство и организация на концерти, музикални и танцови програми, фестивали, прожекции на филми, пърформанси и изложби.
Продуцентска и консултантска дейсност в сверата на музиката, танците и филмовото изкуство.