Американски университет в България

България

Американският университет в България е създаден през 1991 г. по инициатива на българското и американското правителство и за кратката си история се наложи като уважавана институция не само в България, а и в цяла Европа. Според рейтинговата система на МОН, АУБ е абсолютен лидер по бизнес администрация, икономика и журналистика и масови комуникации. Възпитаниците на университета пък са сред най-търсените специалисти, а в някои от направленията получават най-високи доходи. Освен това, университетът предлага най-добрата академична и жилищна база в страната.

Петте дисциплини на АУБ, оценени от системата - икономика, компютърни науки, бизнес администрация, политически науки и журналистика и масови комуникации - бяха класирани сред първите в страната, като програмите бизнес адимнистрация, икономика и журналистика и масови комуникации са №1 в България.

Дипломата от АУБ е призната в цял свят, тъй като университетът е акредитиран както в България, така и в САЩ. Международното признание и успешната реализация на възпитаниците превърна университетa в желано място за обучение за най-добрите студенти от близо 40 държави. Преподаватели, завършили някои от най-престижните университети в света, като Харвард и Оксфорд, споделят знанията си и напътстват студентите по време на следването им. Динамичната учебна и извънучебна среда, съжителството със студенти от 5 континентав най-модерния университетски комплекс на Балканите и възможностите за студентска мобилност в Европа и САЩ правят АУБ уникално място. През януари 2013 г. в АУБ отвори врати ултрамодереният Студентски център „Америка за България”. В него са разположени забележителна многофункционална спортна зала, сравнима с на най-добрите в света, театър-аудиториум, места за хранене, кафе с външна панорамна тераса, книжарница и офиси на студентски клубове. 

Близо 4000 са възпитаниците на АУБ, които вече заемат ръководни постове в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в признати университети в цял свят. Microsoft, CNN, bTV, БНБ, ООН, Световната банка и Министерския съвет на Република България са само някои от работодателите, признали качествата на студентите от АУБ, наемайки ги за свои служители.

 

 

 

Nike sneakers | Nike Shoes