Проекти по Програма Европа 2013 г., в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.


Приоритетна област 2: Подкрепа на инициативи, отговарящи на критериите за избор на Европейска столица на културата в категория „Град и граждани”, както и по подготовката и представянето на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г.

1. Фондация „Алтернатива в изкуството”
Проект „Софийският тебеширен кръг. Осем мултимедийни събития в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата”

Проектът цели творческият поглед на дванадесетте професионални художници със специфично потребности върху културно-историческото наследство и съвременния екстериор на София (Ние и градът), да бъде обществено представен в осем културни средища с изразните средства на най-градската медия радиото.

Дейности:
Създавана на 48 пейзажи от знакови места, свързани със столичната култура и хилядолетното културно-историческо наследство на София и представянето им в осем изнесени предавания, осъществени в осем културни институти на държави от Европейския съюз в София. Дванадесетте творчески активни художници със специфични потребности ще представят по четири творби по време на предаванията. Фондацията подкрепя и работи за професионалната интеграция и социализация на автори със специфични потребности, като подпомага автори с ментални и физически увреждания, предоставяйки им възможност да се реализират в сферата на тяхната професионална подготовка.
За повече информация:  http://radiosofia.bnr.bg

2. Сдружение "Екопрограма"
Проект "Историческа миля" 

Целта на проекта е да покаже развитие на София през хилядолетията в рамките на една миля – от античната древност с музея на открито при ЦУМ, през храмовете на различните религии – един нов Йерусалим, през всички галерии и монументи по пътя до завършващия уникален исторически музей на открито – алеите на великите личности на България в Борисовата градина. И всичко това, представено както традиционно, така и мултимедийно посредством дигиталните технологии.

Дейности:
Събиране и обобщаване на информацията и снимков материал за формулиране на конкретните параметри на „Историческата миля”.
Дизайн, предпечат, печат и разпространение на брошури на български и английски език с QR код. 
„Историческата миля“ ще бъде представена чрез сайт www.sofia-history.bg (сайтът ще бъде активен през месец октомври 2013 г.), който ще разказва историята на града и ще предоставя цялата необходима информация за забележителностите на гостите на София. Сайтът ще бъде двуезичен (на български и на английски) с pop-ups и мобилна версия с QR кодове, които да доставят на потребителите на мобилни устройства информация на предпочитания от тях език.
Провеждане на пресконференция за представяне на резултатите по проекта – втората половина на месец октомври 2013 г.

3. Фондация „Евроскок”
Проект „Археологията – съкровищница на София и бъдеще на културния туризъм на столицата”

Целта на проекта е да популяризира археологическото богатство на София като фактор за устойчиво градско и регионално развитие и културен капитал с икономическа и социална стойност и перспектива, като чрез статии и публикации в пресата, така и чрез организиране на публична дискусияс представители на заинтересованите институции и организации.
За повече информация:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2321084
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2320233&utm_source=flip.bg

4. Фондация "Център за международни и европейски изследвания"
Проект "19 до 19-та", в партньорство с СО – Район „Витоша”.

Общата цел на проекта е да подпомогне разкриването на потенциала на София като модерна културна дестинация и достоен кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.

Дейности:
Проучване, систематизиране и адаптиране опитът и добрите практики, които имат европейските градове в разработване на продукти, насочени към развитие на туризма, с фокус върху градове, които са били избирани за Европейска културна столица или са подали своя кандидатура за избор на такава. Проучване опита им за създаване на устойчиви модели за популяризиране на имиджа на града.
Инициирането и осъществяване на кампания по проучване нагласите и очакванията на гражданите и гостите на столицата относно това каква специфична туристическа информация за града смятат, че си заслужава да бъде популяризирана с оглед разкриването на потенциала на столицата като съвременна културна дестинация. Разработване на въпросник на български и английски език. От 1 до 4 септември 2013 г. се проведе анкетиране сред гражданите и гостите на столицата на две места – в район „Витоша” и пред Народния театър „Иван Вазов”.
В рамките на тази дейност обобщените резултати от направеното сред гражданите и гостите на столицата проучване, от фокус-групите, както и вече проучените и адаптирани добри европейски практики ще послужат за основата на подготовката на съдържанието на гид за София „19 до 19та“, който ще посочва 19 забележителности и локации, които да бъдат посетени преди 2019 г.
Туристически гид „19 до 19та“ ще бъде представен официално на заключителна пресконференция по проекта, предвидена за края на месец октомври 2013 г.

5. Сдружение "Европейска перспектива"
Проект "София код: Предай Нататък!", в партньорство с район „Средец”, район „Сердика” и Сдружение с нестопанска цел „Институт за европейски инициативи”.

Проектното предложение цели да повиши участието на гражданите на София в популяризирането на културния образ на столицата чрез устойчиво внедряване и използване на иновативни информационно-комуникационни технологии.

Дейности:
Надграждане на софтуерно приложение и интернет страница http://www.sofia-code.org/ (информацията се обработва).
Определяне на културни обекти на територията на районите Средец и Сердика, за които ще бъдат генерирани и поставени QR кодове. Дейността ще се реализира поетапно, като съществуващите приложение и сайт ще бъдат подобрени чрез:
·  Добавяне на нови кодове за районите - Средец и Сердика;
· Разширяване на функционалността на сайта, давайки възможност на гражданите сами да маркират и дописват информация за културни обекти и събития - http://www.sofia-code.org/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0...
Организиране на Кръгла маса, посветена на информационно-комуникационните технологии в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 г. през месец октомври 2013 г. 

6. Сдружение „Азбукари”
Проект „Усмивки от София”

Проектът „Усмивки от София”  представлява организиране, заснемане и провеждане на фотоконкурс с участието на 50  деца на възраст между 4 и 14 години. Те ще се представят с атрактивни и професионално направени фотосесии пред своя любима забележителност от столицата – културно-исторически паметници, паркове, градини, църкви, средища за образование , читалища,  любими улици и булеварди. Места, които са  знакови за София и, които ще илюстрират интереса на децата към  българската история.
http://www.azbukari.org/index.php/proekti/2013/158-usmivki-ot-sofiya

7. Фондация „Стоян Камбарев”
Проект „Спирка Европа: София 2019 (20 исторически факта и 19 културно-исторически обекта)

Целта на проекта ни е да концентрира вниманието на столичани и гостите на града към най-важните културно - исторически факти и обекти, като по този начин изгради връзка между София и софиянци и кореспондира директно с високия критерий за  избора й за Европейска столица на културата в категория „Град и граждани” през 2019 година.
Проектът представлява своебразен информационен гид за културно-историческото минало  на град София в следния формат: информационни филми - 19 едноминутни рекламни филма за 19-те най-важни културно-исторически обекта в град София.

Дейностите включват: събиране на информация за културно-историческите обекти, които ще бъдат включени; изготвяне на сценариите; издирване на архивни снимки; режисьорска и визуална концепция; подготовка за снимките и снимачен период; запис на дикторския глас.

8. СНЦ „Информация, знания, възможности”
Проект „София – град на младите и за младите” в партньорство с Район „Триадица”

Проектът „София - град на младите и за младите“ е разработен с цел да подкрепи кандидатурата на град София за Европейска столица на културата 2019 г., да се подобри имиджа на столицата, така че тя да се открои още по-ярко на туристическата карта на стария континент като атрактивна туристическа дестинация.

Дейностите на проекта са така планирани, че да се преосмисли развитието на града през призмата на културата и включват: провеждане на анкетно проучване и анализ на резултатите; Сформиране на работни групи от заинтересованите институции и организации за обсъждане на резултатите от проучването и формулиране на нови креативни идеи как столицата ни да бъде представена по-атрактивно на туристическата карта на Европа, чрез провеждане на кръгли маси; изготвяне на пешеходен туристически маршрут с включени нови обекти за посещение; провеждане на 3 обучения за млади гидове; разработване на интернет портал по темата на проекта с представяне на резултатите. 
Основни бенефициенти и участници са младите хора за да се стимулира активното участие на младото поколение в процесите на гражданското общество. През погледа на младото поколение се открояват интересни градски места и събития.

9. СНЦ „Инициатива за междукултурно сътрудничество”
Проект „София чете”

Общата цел на проекта се състои в насърчаването на активното гражданско участие за подобряване и разнообразяване на комуникационните механизми за разпространяване на информация за град София като кандидат за европейска столица на културата чрез използването на съвременните информационно-комуникационни технологии.
Проектът предвижда съчетаването на модерните технологии с традиционните методи за популяризиране на културния потенциал на София. Това се изразява в заложените дейности, насочени към дигитализация на книги, достъпни в електронен вариант в популярни открити пространства на територията на Столична община

Дейности:
Въвеждането на QR кодовете като способ за насърчаването на четенето в откритите градски пространства на София. Дейността ще стартира с изграждане на интернет сайт, който ще съдържа литературни произведения. Изграждане на база от данни, които ще се визуализират на мобилните телефони след сканиране на кода за съответното произведение. Изграждане на програмирано специално софтуерно приложение за мобилни апарати, което ще представлява своеобразен „четец” на QR кодовете, които ще бъдат генерирани и поставени в различни паркове, градини и открити градски пространства в столицата. Когато QRкод за дадено литературно произведение се сканира чрез приложението, той ще води към линк за съответната художествена творба на сайта. Приложението ще се разпространява безплатно и ще може да бъде изтеглено от интернет страницата на проекта. По този начин всеки жител или гост на столицата ще може да изтегли четеца от сайта на проекта. След това, когато започне своята туристическа обиколка или просто разходка в парковете на София, ще има възможност да сканира със своето мобилно устройство кодът за съответното литературно произведение, което ще може да бъде четено в електронен вариант. На екрана ще се визуализира автоматично информация от сайта за творбата с допълнителна информация за кандидатурата на София за европейска столица на културата.
Споделянето на информация чрез QR кодове представлява достъпен и ефективен начин за разпространяване на информация за град София като европейска столица на културата. Във всеки код ще се съдържа кратка информация за кандидатурата на София за ЕСК през 2019 г. Все по-популярни са информационни кампании в туристическата индустрия, базирани QR кодове. Всеки заинтересован гражданин може да отвори приложението на телефона си, да сканира кода и ще бъде пренасочен към съответната литературна творба. Разполагането на кодовете в паркове, градини и открити градски пространства ще допълни предназначението на тези обекти не само като места за отдих, но и като пространства, част от културната инфраструктура на София.
Организиране на публични събития, промотиращи четенето на открито в подкрепа на кандидатурата на София за ЕСК 2019 г.

10. Фондация „Светът на Мария”
Проект „Да живеем заедно – активно участие на хората с интелектуални затруднения в социалния и културен живот на София” в партньорство с Район „Триадица"

Общата цел на проекта е да се насърчи включването на хората с интелектуални затруднения в социалния и културен живот на София.

Дейности:
Провеждане на информационна/ разяснителна кампания, относно хората с интелектуални затруднения; организиране на Дни на отворените врати в Дневен център за обучение в трудови умения на хора с интелектуални затруднения; израобтвване на билборд, информационни брошури и радиоспот; провеждане на кръгла маса / дискусия за активното гражданско участие на хората с интелектуални затруднения в живота на столицата.
За повече информация:
http://mariasworld.org/bg/main/projects/117

11. СО – Район „Илинден"
Проект „Достъпна информация”

Целта на проекта е да се промотират културните и архитектурни характеристики на Район „Илинден” достъпни до по-голям брой хора.

Дейности:
Провеждане на кръгла маса за промитиране на проекта; провеждане на информационна среща с управителите на етажна собственост,  регистрирани по Закона за управление на етажната собственост и представители на съюза на слепите в България; изработване на дипляни; изработване и разпространение на анкетни карти, обобщаване на резултатите; изработване и разпространение на двуезична брошура на български и италиански език, както и с брайлово писмо; изработване и монтиране на винил, както и информационни табла с брайлово писмо.
За повече информация:
http://www.ilinden.bg/proekt-dostpna-informatsiya.html

12. СО – Район „Нови Искър”
Проект „Традиции в съвременния град”

Цел: Популяризиране на културата, традициите и обичаите в съвременния град, през погледа на поколенията.

Дейности:
Организиране и провеждане на открити мини сцени „Вечер на традициите”; подготовка и отпечатване на брошура „Традиции в съвременния град”; провеждане на заключителна вечер „Традиции  в съвременния град”.
За повече информация:
http://www.novi-iskar.bg/traditsii-v-svremenniya-grad.html

13. СО – Район „Лозенец”
Проект „Създаване на представителен информационен продукт”

Проектът има две специфични цели: да запознае обществеността със значимите и бележити личности (факти и истории, свързани с живота им), живели и творили на територията на район „Лозенец”, оставили трайна следа в историята и с принос към културния и обществен живот на столицата; да повиши информираността на гражданите и да създаде предпоставки за изграждане на траен интерес към живота и творчествотото на именитите си съграждани.

Дейности:
Проучване и събиране на информация за бележити личности, живели и творили на територията на район „Лозенец”, както и интересни факти и събития, свързани с историята на района; детайлен анализ на събраната информация.
Подготовка, печат и разпространение на книга на база на събраната в предходната дейност информация, изготвяне на авторски текст. Избраните обекти ще бъдат представени с текст и снимков материал. Превод на текстовете от български на италиански и английски език.

14. Асоциация на софийските писатели
Проект „Европейска алея на културата – 2: В Панчарево – дишай култура”

Проектът „Европейска алея на културата-2“ цели да наложи общуването с арт събитията като част от отдиха на столичани, като това се превърне в траен културен имидж на София и нейните граждани, с оглед арт акцент на инициативата „Град и граждани“.

Дейности:
Културно опаковане на парковата зона в район Панчарево: В Панчарево- дишай култура! Организиране и провеждане на събитието последния уикенд на месец  юли- 27 и 28 юли. Тя  ще обогати техния отдих сред природата с културни занимания, ще се превърне в модел на културно оживяване на едно обичано средище на свободното време на софиянци. Природа-култура- общност.
Почистване от доброволци на парковите зони, където ще се разгърне събитието „В Панчарево- дишай култура!“
Обособяване на кътове за различните видове публика- за децата: ателиета по занаяти, рисуване на асфалт, колоездене, изложби на детски рисунки и други. За младежите- различни състезания- велосипедни, гребане, открита видеотека и библиотека , жива музика, поети с китари, танци и други.
За цялата аудитория- театър на открито, арт инсталации, жива музика. Откриване на събитието от Софийски духов оркестър, състав за класическа музика „Еолина“, Столичен куклен театър и други.
Дейностите са предназначени за широка аудитория, в тях ще участват местни групи, читалищни прояви от Панчарево, както и млади професионалисти от академиите по изкуствата.
https://www.facebook.com/events/202983036528360/

15. Сдружение ИМЕ  
Проект "Водна кула арт фест - семинар. Възможностите за работа като културен активист”.

Целта на проекта е повишаване на потенциала на креативните индустрии и културни организации чрез семинар с показване на добри практики от чужбина и изясняване на правова рамка по нестопанско право.
Проектът цели да усъвършенства практическите умения и знания на млади културни мениджъри, изявяващи се в  сферата на независимия културен сектор. Проектът цели да провокира гражданска заинтересованост към културната проблематика изобщо, към начините за въздействие и партниране с местните власти, към възможности за взаимодействие и консолидиране между различните активни в независимата сфера културни организации, които да подпомогнат тяхното активно участие в публичните дебати и културно управление на развиващите се културни процеси в столицата ни, както и в осъществяване политиките на местно ниво. Провокиране и анализиране на възможностите за гражданска намеса и принос към вдъхването на живот на занемарени публични пространства в София, които имат за цел да привлекат гражданския интерес и участие в обживяването на града чрез въвличането на самите граждани, в съответствие с един от критериите за избор на Европейска столица на културата през 2019 г.

Дейности:
Организиране и провеждане на тридневен (20-23 вкл. юни 2013 г.) семинар (фестивал Водна кула арт фест), който се организира в партньорство с Център за нестопанско право и полската фондация „In search of”, на различни места в София – Столична библиотека – в Американски център; подлеза на Централна ж.п. гара, Хамбара – една от локациите на Водна кула – арт фест.
Тема: 1. „Възможностите за работа като културен активист”, „Очертаване на съществуващата правна рамка на НПО в България: А. Ръководство тип стъпка по стъпка за това как се организира НПО; Б. Примери за добри практики на културни дейности от България и Полша, свързани с промяната на публични пространства, увеличаването на гражданското участието в сферата на културата, международни проекти и пр.; В. Резюме „Какво можем да променим?“ 2. Работилница: А. „От идея до реализация“ (Как се пише статут за НПО? Къде мога да намеря помощ за правните въпроси? Възможности за финансиране, намиране на партньори и др.)
Културен мениджмънт: 1. Защо културата има нужда от мениджмънт? – увод. А. Културни политики в България в сравнение с други политики (други държави от Източна Европа, Обединеното кралство, САЩ) – лекция; Б. Основни инструменти за управление на културна организация (SWOT –анализ, изготвяне на стратегии, маркетинг, връзки с обществеността) В. Основни инструменти за управлението на проект (планиране, промотиране, имплементиране, оценяване); Г. Финансовите аспекти на управлението на организация и проекти. (партньорства в различни сектори, достъпни фондове на локално, регионално, национално и международно ниво, спонсорство, финансови партньорства, дарения;) Д. Презентация на добри практики на международни културни проекти, в които България е партньор.
Работилница за развитие на компетенциите на културни организации: 1. Упражнения върху изграждане на стратегия и планиране на проект (работа в групи); А. Изясняването на мисия, визия и цели, Б. Маркетинг на проект, В. Идеи за финансиране на проект, Г. Оценяване.
„От идея до реализация“ – участниците ще са разделени на групи и ще работят върху своите проекти (конкретизиране на самата идея, определят цели, създават бюджет, възможности за финансиране, планират реклама, оценяват проектите на другите групи.
„Опознай обстановката“ – творческа работилница на открито, за откриване на културните нужди на местната общност. Групата прави SWOТ-анализ на избрано място в София, избира се креативен метод за правене на анкета сред хората (по време на откриването на Водна кула арт фест 2013). Накрая се  обсъжда и разглежда резултата в публично пространство.

16. Район "Кремиковци"
Проект "Популяризиране и съхранение на културно-историческото наследство на район "Кремиковци".

Целта на проекта е посредством използване на последните достижения на технологиите да представи и съхрани един от най-ценните недвижими културно-исторически забележителности в околностите на София град.
Църквата „Св. Георги” в Кремиковския манастир „Свети Георги” е един от най-значимите паметници на културно-историческото наследство извън централната градска част на София. Пет вековната история на храма е пряко свързана с историята на град София. Поради факта, че Кремиковският манастир се намира извън обичайните туристически маршрути, тази уникална църква е малко позната на гражданите на столицата и много рядко е обект на интерес от чуждестранни гости.
В основата на проекта е използване на тримерно лазерно сканиране, съчетано с фотограметрични и геодезически методи на заснемане на интериора и екстериора на Църквата „Св. Георги”.
(Тримерното лазерно сканиране е електронно-оптична дистанционна технология за определяне на разстояния до обекти с използване на насочен сноп светлина, без необходимост от пряк достъп до изследвания обект. Със своята висока точност на отразяване на реалните обекти, лазерното сканиране е една от малкото възможни технологии за сездаване на цифрови модели на обекти със сложна геометрична форма. Технологията за 3D лазерно сканиране се използва успешно през последните години в света за съхранение и разпространение на културното наследство. Тази технология е използвана от администрацията в граз Истанбул за демонстрация на богатото културно наследство и архитектура през 2010 г., когато града е културна столица на Европа.)

Дейности:
Набиране на данни за създаване на единен цифров модел: създаване на опорна геодезическа мрежа, геодезическо заснемане, екстериорно лазерно сканиране, интериорно лазерно сканиране, аерофотозаснемане, фотографско заснемане. Създаване на цифров 3D модел на храма, фотограметрична обработка, създаване на ортофотоплан на зоната на работа, създаване на единен модел от облаци от точки. Изготвяне на историческа информация за обекта. Поставяне на информацията в интернет сайта на район „Кремиковци” и на електронни носители, които ще бъдат разпространявани. Агрегиране на информацията за обекта към Еуропеана.

17. Район „Възраждане” 
Проект „Декорация на религиозните храмове на територията на района ‘Цветята символ на естетика и култура’”

Проектът цели да популяризира и въведе европейски опит за аранжиране на композиции от цветя в храмове с различна религиозна насоченост, които на територията на район „Възраждане” са три-Католическа църква, Синагога, Православен храм „Св.Николай’’. Целта е да има приемственост и толеранс към различните религии и култури  чрез създаване на декоративни композиции от цветя, в които участие взимат местната власт и младежите, живеещи и учещи на територията на район „Възраждане”.

Дейности:
Намиране на пресечна обща точка и културно обединяване на трите храма на територията на район «Възраждане» чрез декорация от цветя, използвана във всички религии като част от молитвените, обредни церемонии; срещи с директори на училища и включване на ученици в мероприятия по проекта – изложби, литературно четене, викторини по темата на проекта; разработване на идеи и осъществяване на проекти за различни композиции; изработване на композициите и поставянето им на определените за целта места; публичност и разпространяване на информация.

18. СО – Район «Красно село»
Проект «Празник на Европейските нации и култури»

Целта на проекта е да подкрепи добри практики, посредством идеи и концепции, свързани с популяризиране на европейските традиции и културни обичаи в столицата, чрез активното участие на гражданския сектор и местната власт.
Специфични цели: Представяне на информация за ролята и важността на обществените пространства в столицата, като място за култура и социална ангажираност.
Запознаване на целевите групи с традициите, обичаите и културните ценности на различните европейски нации.
Обединяване и сравнение на българските традиции и обичаи с тези в различните европейски държави.
Популяризиране на направените анализи и широко подкрепените от гражданския сектор проектни предложения за обживяване на обществените пространства в столичния град пред гражданите на столицата, СОС и кмета на гр. София.

Дейности:
Организиране на конкурс „Европа- културни традиции” с образователна насоченост, за определяне на най-добри предложения за представяне на културната идентичност на европейски държави.
Организиране на пленер „Европа- културни традиции” с образователна насоченост, за демонстрация на различните европейски държави, обект на демонстрацията.

19. Район "Люлин" 
Проект "Културна еманация на район "Люлин", в партньорство с  ОКИ „Столична библиотека

Общата цел на проектното предложение е опознаване и разпространение на културата и историята на район „Люлин”, художественото и литературно творчество, опазване на културното наследство с европейско значение.

Дейности:
Изготвяне о провеждане на анкета сред гражданите на района, относно културния живот. Провеждане на конкурс за поезия на тема „Град и граждани”. Наградените творци участват в литературно четене във филиала на Столична библиотека в района. Провеждане на конкурс за рисунка на тема „Люлин моят дом”. Организиране на изложба в Културен център Люлин. Изготвяне и отпечатване на „Културен каталог”, който ще съдържа кратка информация за град София и в частност за Район „Люлин”, история, култура, снимков материал, резултатите от проведените конкурси – стихотворения, рисунки. Подготовка и излъчване на клип за популяризиране културата и дейностите на деца и младежи от училища и детски градини в района, както и самодейни състави.
За повече информация:
http://www.lyulin.bg/referendum.html

20. Фондация „Зелена улица” в партньорство с Район „Студентски”
Проект „София през погледа на младите хора”

Основната цел на проектното предложение е обогатяване на културния облик на София чрез разкриване и популяризиране на важни за младежите места и културни забележителности на територията на града с помощта активно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии

Дейности:
Организиране на кръгла маса с младежи - доброволци, живеещи в София на тема „София през погледа на младите хора“, на която ще бъдат обсъдени 5 ключови маршрута с места и забележителностите, които представляват своеобразни центрове за срещи и културни прояви сред младите хора.
Подготовка на информационен гайд с избраните маршрути и  забележителности според младите хора по пет теми - „Субкултури и събития“, „Хора и известни личности“, „Изкуство“, „Нови забележителности“, „История, култура, религии.; събиране и обработка на фотографски и информационни материали; дизайн, отпечатване и разпространение. Информационният гайд е двуезичен – на български и английски език.
Разработване наи дигитални карти на български и английски език в Гугъл с информация и снимки представящи петте маршрута.
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zNDWsNZAn2MU.k9QRGGA8IPvY
https://www.facebook.com/SofiaPrezPogledaNaMladiteHora?fref=ts
http://instagram.com/sofiaonamap#  

21. СНЦ „Клас А” в партньорство с Район „Студентски”
Проект „София в един кадър”

Проектът фокусира погледа на младите хора в столицата върху заобикалящата ги градска среда, за да забележат или преоткрият културните ценности и да ги превърнат в свой приоритет. Проектът насърчава опознаването и популяризирането на важни за гражданите културни забележителности и ключови места на територията на града, както и разработването на идейни видеоматериали за атрактивното представяне на София. 
За повече информация:
http://sofiainoneframe.com/

22. Федерация "Палеобулгарика"
Проект "София - Европейска столица на кирилските букви"

Общата цел на проектното предложение е подпомагане на подготовката и представянето на кандидатурата на София за европейска столица на културата чрез популяризиране на идеята „София – европейската столица на кирилските букви“. Славянската азбука, фонетично писмо, създадено от светите братя върху основата на говоримия език на българските славяни от Солунско, разчупва през IX в. гръко- латинския модел на европейската писмена култура и прави книжовен един народен език – българския. Така третата европейска графична система и делото на Кирил и Методий стават завинаги разпознаваем български знак, следователно и знак на българската столица. Този феномен трябва да се привлече към инструментариума за легитимиране на българската столица като столица на кирилските букви.
С изпълнение на проектното предложение столичната общественост ще стане съпричастна и в отбелязването на настоящата година, обявена от ЮНЕСКО за юбилейна кирилометодиевска година – 1150 години от Моравската мисия и създаването на славянската азбука, също в контекста на кандидатурата „София– културна столица на Европа 2019.

Дейности:
Издаването на двуезичен албум – на български и на английски език - със заглавие „София – европейската столица на кирилските букви“ цели изработката на продукт, който да популяризира една от най-важните културни специфики на България – създаването на славянската азбука.
(Създаване на идейна концепция за албума, съставяне на научна студия за присъствието на славянската графична култура в европейската цивилизация, превод на текст на английски език, графичен дизайн и предпечатна подготовка, отпечатване на албума.)

23. Център за европейско развитие и реализация
Проект „София за Европа – Пръски поезия”

Проектът на Сдружение „Център за европейско развитие и реализация” има за цел да обогатим градската среда в София с определен вид изкуство - поезия, за да може целим София да заяви свое собствено, неповторимо място в мултинационалната мозайка на европейската култура, както и възможността за достъп на хората - жители, български и чуждестранни гости на града, - до едно изкуство, което е нетрадиционно за градския пейзаж.

Дейности:
Подбор на стихотворения от Комисия на съвременни български писатели; превод на ангийски език, което дава възможност чуждестранните гости на столицата да се запознаят с най-новото в съвременната българска поезия; изработка и монтиране на паната; официално откриване в метростанция Сердика, където са разположени двуезичните пана – на български и английски език.
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=73300&nxt=50

 

 

Nike Sneakers | Beyonce Ivy Park x adidas Sleek Super 72 ICY PARK White , Where To Buy , GX2769 , Ietp