„Опити върху Антигона и субектът на желанието при Хегел" Публична лекция на Емилия Ангелова
29.05.2014Софийският литературоведски семинар и

Културният център на СУ

в рамките на

СЕРИЯТА „БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА“

ви канят на:

Опити върху Антигона
и субектът на желанието при Хегел

Публична лекция на

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА

(Университет Конкордия, Монреал (Канада)

29 май 2014 г., 19.30 часа

Театрална зала, Ректоратна СУ

Първият превод на немски език на древногръцката трагедия „Антигона” е изготвен от поета Хьолдерлин в едно неспокойно време, белязано от симптомите на промяна и исторически преход. Неговият превод отразява момент, носещ в себе си именно духа на неспокойствие и търсене, антиципирането на едно събитие-илюзия и вярата в гения като прецедент на саморефлексията и културното самосъзнание на една епоха. Хьолдерлин, мотивиран до голяма степен от назряващите въпроси на скептицизма, засягащи проблеми на самоопределението и автентичността на индивида, влиза в разногласие с младия Хегел, като ипоявата на превода на „Антигона” съвпада по време с подготовката и написването на „Феноменология на духа” (1806). Между двамата приятели настъпва разрив (типичен за разцеплението в романтическото движение), предпоставен от отказа на Хьолдерлин да приеме диалектическото снемане в интерпретацията за историчност/трагичност, за „вината” на Антигона.

В тази лекция Емилия Ангелова ще проследи логиката на различие между двата подхода, като се съсредоточи върху изложението на позицията на субективността в цялостната система на Хегел. По-конкретно ще бъдат разгледани предпоставките при Хегел за само-конституирането на така наречения „субверсивен” (Лакан) субект на желанието, в какъв смисъл Антигона се явява като негов пример, като диференциална парализа и итерация, неадекватна илюстрация и самоотрицание (без детерминиращо развитие) на принципа на идентичността. Лекцията ще се спре и върху последните текстове на Джудит Бътлър и Адриана Кавареро, в които авторките представят нови подходи и перспективи върху възгледа за трагедията, и по-общо към известни критики отправени към Хегел от феминистка позиция.

Емилия Ангелова ще предложи решение, в което не е необходимо ангажиране със стратегически есенциализъм, а се акцентира върху връщането към Хегел с въпроса: как да бъдеш феминист, без да „останеш” феминист.

Емилия Ангелова има бакалавърска и магистърска степен по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е доктор по философия, кандидат на философските науки от Университет Торонто (University of Toronto).  Тя е доцент във Факултета по философия в Университет Конкордия, Монреал, Канада. Нейните области на специализация са Континентална философия(19-ти и 20-ти век), както и развитието на философското наследство на Кант и Хегел в условията на съвременната трансформация на теми в етиката и онтологията. По-специално, тя се занимава с конституция на субекта и модалностите на възможното; само-съзнанието; времево усещане и времевост на опита на въображението. Преподавателските ѝ интереси са съсредоточени в областта на съвременната френска и немска философия, вкл. Хайдегер, Дерида и френския феминизъм. Нейните публикации и статии включват теми и проблеми при Хайдегер, Левинас, Дельоз, както и Кант и Хегел. Понастоящем тя работи по монография върху курса от лекции на Хайдегер Кант и проблемът за метафизиката от 1928 г.. Тя е съставител и редактор на сборник със съвременни авторски есета върху понятието за свободата  и  историята при Хегел. 

За повече информация, вижте тук:

Културен център на СУ
Facebook Event

Emilia Angelova @ Academia.edu
Еmilia Angelova @ Concordia University 

short url link | Nike Off-White