Как може да се обединят градове, области и дори райони от различни държави


„Сакам да гласам за София и Югозападния регион – 2019!“ Така Драгица Здравева, ръководител на Център за развитие на Източния планов район в Македония се противопостави на анонса на председателя на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район в България, че следващата точка в дневния ред е свързана с местна инициатива и освобождава гостите от съседните държави. А следващата точка бе приемането на декларация в подкрепа на общата кандидатура на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата.

Целият текст от материала във вестник „Животът днес” можете да видите на стр. 15 в брой 105 от 24.06.2014 г.

http://jivotatdnes.bg/archive/pdf/JZ-2014_JD105.pdf

Running Sneakers | THE SNEAKER BULLETIN