Прожекция на филма "Чучулиги на конец"
25.06.2014

България

18 ч. 25.07.2014, адрес: ул. Г. С. Раковски 100, Чешки център гр. София 

С прожекция на филма "Чучулиги на конец" на Иржи Менцел завършва поредицата от документални филми "Документари", започнала на 29 май 2014 г. В поредицата са включени филмите "Ecce Homo Бедржих Сметана" на Мартин Суханек (29 май), "Шегата" на Яромил Иреш (25 юни), "Човекът от крематориума" на Юрай Херц (2 юли), "Пропиляна неделя" на Драхомира Виханова (9 юли), "Траурно тържество" на Зденек Сирови (16 юли) и "Чучулиги на конец" на Иржи Менцел (23 юли).

Вход свободен!

Sports News | nike fashion