КОНКУРС-ИЗЛОЖБА “София – европейска столица, претворена в младежки рисунки”
25.09.2014

България

“София – европейска столица, претворена в младежки рисунки”
      Основната дейност на проекта е организирането на конкурс-изложба, на която младежи от 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов” да нарисуват различни пейзажи, образи, архитектурни комплекси, сцени от ежедневието и др. сюжети, които отразяват принадлежността на София към европейското културно пространство. Ще бъдат раздадени материали за рисуване и в рамките на 4 часа те трябва да изготвят своята творба. Рисуването ще се осъществява в двора на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”, на 25.09.2014г. от 10.00 часа.
Рисунките ще бъдат представени в “изложба на открито”.

Адрес: София 1113, ул. "Латинка" 11

latest jordan Sneakers | adidas poccnr jumper dress pants size