Фондация "Елизабет Костова"

България

Фондация “Елизабет Костова” e създадена през юни 2007 г. с мисия да осигурява условия за развитието на съвременната българска литература и българските писатели.

Основните цели на фондацията - да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да създава контакти между български, американски и английски автори; да подпомага обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писатели на английски език; да популяризира и развива четенето на български писатели в България и чужбина - се постигат чрез поредица от взaимосвързани и последователно осъществявани проекти, като за петте години от съществуване й най-сериозните постижения са:

- Годишен семинар по творческо писане, от началото на чието съществуване фондацията е осигурила стипендии за 40 писатели и присъствието на водещи световни и български издатели, преводачи и редактори; Създаването на активна мрежа от приятели и посланици на българската литература;

- Визитата на Нобеловият лауреат Орхан Памук в рамките на литературния форум „СтолицаЛитература”;

- Самото стартиране на „СтолицаЛитература” в София, която е своеобразен ежегоден литературен фестивал;

- Годишна награда за превод „Кръстан Дянков”, в рамките на която досега са отличени 9 преводачи и която възвърна престижа на преводаческата професия и преводаческото изкуство;

- Онлайн платформа за съвременни български писатели на английски език: www.conteporarybulgarianwriters.com;

- Трите програми, насочени към преодоляване на слабото присъствие на българската литература отвъд граница:

1. Преводаческа резиденция в САЩ, създадена през 2010 г.;
2. Конкурс за превод и издаване на роман в САЩ, който се провежда от 2010 г. насам.
3. Аналогична програма, стартирала във Великобритания.

В резултат от първите две години на изпълнение на тази линия от дейността на фондацията е подкрепено издаването на 4 романа на английски език (2011-2013), като първият роман „Захвърлен в природата” на Милен Русков бе издаден през ноември 2011 г. от изд. „Опън Летър”, САЩ, предстои издаването на книгата „9 зайци” на Виргиния Захариева в Лондон през есента на 2012 г. от изд. „Истрос”.spy offers | NIKE