Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”

България

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” подпомага научните и художествени изяви на преподавателите и студентите от СУ, но заедно с това разгръща и дейност извън акаемичните среди – чест домакин на национални и европейски културни инициативи, предлага университетска сцена на водещи български и световни творци и учени и пространство за интересни културни събития, попадащи извън сферата на развлекателното и комерсиалното. По този начин съдейства интелектуалният потенциал на Софийския университет да спечели подобаваща видимост и авторитет в публичния живот на страната и извън нея, прокарва мост между висшето образование и актуални културни тенденции, поддържа високи интелектуални и критически критерии.

Дейността на Културният център на СУ е в тясно сътрудничество с български и чуждестранни партньори: културни центрове, държавни институции, влиятелни медии, неправителствени организации, европейски мрежи. Организира изложби, фестивали, театрални представления, филмови прожекции, литературни четения, премиери на книги, публични и специализирано научни семинари и лекции. Центърът провежда редовна годишна конференция „Културна история на съвременността” и издава електронното списание „Пирон” с тематични броеве, посветени на важни събития и изследвания в областта на културата и изкуствата.

Културният център разполага със собствено изложбено пространство – Галерия "Алма Матер", намираща се в Ректората на СУ;Sports News | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers