ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „ПРИЯТЕЛИ НА СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА”

1. Ние, група от граждани, поканени от кмета на Столична община, се обединяваме да работим доброволно и безвъзмездно в подкрепа на каузата София да бъде избрана за Европейска столица на културата през 2019 г..

2. Нашата дейност ще бъде в помощ на Столична община и Асоциация за развитие на София, която е задължена с решение 677/ 02.12.2010 г. от Столичен общински съвет да отговаря за организиране издигането на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.

3. Нашите цели са:

3.1. Да популяризираме София като кандидат за Европейска столица на културата;

3.2. Да съдействаме за развитието на София като модерен европейски град, носещ в себе си духа на българската история и култура;

3.3. Да подпомагаме устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители;

3.4. Да насърчаваме връзката между културни оператори и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж;

3.5. Да насърчаваме форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация  за изграждане на обществена среда, зачитаща етническото и културно многообразие на региона и модерните демократични ценности;

3.6. Да изграждаме екологична култура и обществена среда, подходяща за развитие, култура и спорт в София;

4. Дейностите, чрез които ще подкрепяме кандидатурата на София за Европейска столица на културата, са:

4.1. Консултиране на изработването на визия, стратегия и документи във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.;

4.2. Разпространяване на информация за кандидатурата, лобиране, подпомагане осигуряването на публичност и привличане на гражданското общество в процеса на подготовка на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.;

4.3. Подпомагане на процеса за набиране на средства, консултиране изработването на бизнес план и пътищата за осигуряване на устойчиви ползи от избирането на София за Европейска столица на културата през 2019 г.

5. Средствата за постигането на целите ни са:

5.1. Иницииране и участие в представителни събития на национално и международно ниво за популяризиране кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.;

5.2. Иницииране и участие в работни срещи, конференции, форуми;

5.3. Иницииране и участие в анализи, изследвания, консултиране;

5.4. Иницииране и участие в кампании за набиране на средства, и други методи за набиране на финансиране;

5.5. Изграждане на партньорства на местно и международно ниво с цел популяризиране и подкрепа за кандидатурата на София за Европейска столица на културата.

6. С оглед улесняване организацията на нашата дейност:

6.1. Ще се събираме най-малко веднъж на година, като на срещата ни ще отчитаме дейността си през изминалата година и ще приемаме план за действие за следващата година;

Ще организираме дейността си в три дискусионни форума: „Форум за творческата програма на инициативата”; „Форум за комуникационна стратегия”; „Форум за финансовата устойчивост на инициативата”. Дискусионните форуми ще се събират най-малко веднъж на два месеца и участието в тях ще е доброволно. По време на дискусионните форуми ще се води протокол, който ще се изпраща по електронен път до всички нас.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
„ПРИЯТЕЛИ НА СОФИЯ -КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА”

 • Йорданка Фандъкова - кмет, Столична община
 • Елен Герджиков – председател, Столичен общински съвет
 • Албена Спасова – член на Организационния комитет, Триенале на сценичния плакат
 • проф. Александър Кьосев - директор, Културен център на Софийския униерситет
 • Андреа Бочели - музикант
 • Андрей Иванов - общински съветник
 • Андрей Ковачев - член на Европейския парламент
 • Благой Рагин - председател, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
 • Бойко Бойчев - ръководител МФСЗ "Арена Армеец София"
 • Борис Мисирков - фотограф
 • проф. Валери Стефанов - литературовед
 • Васил Димитров - директор на Кантус Фирмус
 • Велислава Попова - гл. редактор, вестник „Дневник”
 • Вики Политова - директор, БТВ Медия груп
 • Владимир Кисьов – общински съветник
 • Вяра Анкова - директор, БНТ
 • доц. Георги Лозанов - медиен експерт
 • арх. Георги Бакалов - председател, Съюз на архитектите
 • Десислава Гаврилова - директор, Център за култура и дебат Червената къща
 • Диана Митева - председател, сдружение „Дамски форум”
 • проф. Димитър Момчилов - Ректор,  Национална музикална академия “Проф.Панчо Владигеров”
 • Димитър Паскалев - Сдружение „Архитекти за София"
 • Елизабет Костова - писател
 • Емил Табаков - диригент, композитор
 • Енио Мориконе - композитор
 • Жельо Бойчев - народен представител
 • проф. Иван Илчев - ректор, Софийски университет
 • Иван Павлов - председател, Съюз на българските филмови дейци 
 • Иво Хаджимишев - фотограф
 • Ирина Йорданова – общински съветник
 • Ирина Савина - заместник-кмет, Столична община
 • Кирил Вълчев - журналист
 • Копринка Червенкова - гл. редактор, вестник „Култура”
 • Красимир Узунов - директор, агенция „Фокус”
 • Максим Минчев - директор, Българска телеграфна агенция
 • Малина Едрева – общински съветник
 • Мария Божкова - директор, Дирекция „Протоколно обслужване и публични прояви”, Столична община
 • Меглена Кунева - еврокомисар /2007- 2010/
 • арх. Николай Баровски - председател на Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България
 • Огнян Донев - председател,  Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Пени Раева – изпълнителен директор, НДК
 • арх. Петър Диков - главен архитект, Столична община
 • проф. д-р Петя Бъговска - председател,  Съюз на българските музикални и танцови дейци
 • доц. Пламен Бочков – ректор, Нов Български Университет
 • проф. Пламен Джуров - Диригент, камерен ансамбъл „Софийски солисти”
 • проф. Пламен Карталов - директор, Софийска опера и балет
 • Радосвет Радев - изпълнителен директор, Дарик радио
 • Райна Кабаиванска - оперна певица
 • Сашо Дончев - председател, Българска стопанска камара
 • Светлана Атанасова – председател, Българска асоциация на туристическите агенции
 • проф. Светослав Кокалов - ректор, Национална Художествена академия
 • Силва Зурлева – председател на Съвета на директорите, Нова Броудкастинг Груп
 • Силви Вартан - певица, киноактриса
 • Станка Тошева - гл. редактор, вестник «Капитал
 • Стефан Китанов - директор и продуцент, Sofia Film Fest
 • Н.Пр. Стефано Бенацо - италиански посланик в България (2008-2012)
 • Стефка Костадинова - Председател, Български олимпийски комитет
 • Тодор Чобанов - заместник-кмет, Столична община
 • Франко Неро - италиански актьор
 • Христо Ангеличин - общински съветник
 • Христо Мутафчиев - председател, Съюз на артистите в България
 • Христо Стоичков - футболист
 • Христо Щерионов – изпълнителен директор, „Летище София” ЕАД
 • Цветан Симеонов - председател, Българска търговско-промишлена палата
 • Цветелина Бориславова - председател, Фондация Credo Bonum
 • Юрий Вълковски - директор, Фондация за градски проекти и изследвания
 • Явор Димитров - директор, Софийска филхармония
 • Янко Георгиев - директор, България еър
 • Ярослава Бубнова - директор, Институт за съвременно изкуство
 

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ (SOFIA-DA)

 

Мисия и Цели
Създадохме Асоциация за развитиe на София ( Sofia – DA) за да подпомогнем и насърчим постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции и общинската администрация за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомага устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители и насърчава връзката между образование, наука и бизнес.

Нашите основни задачи са:
Да насърчаваме създаването на партньорства, както на национално, така и на международно ниво, с цел развитието на модерна, достъпна и сигурна градска среда в София;

Да подпомагаме проектната дейност на Столична община, като предоставяме информация, обучения и консултираме процеса на изработване и управление на проекти;

Да подпомагаме събирането и анализирането на данни за градското развитие на София, мониторинг и оценка на ефективността на планираните и провежданите общински политики, привличането и използването на експертиза от научни институти и центрове, висши учебни заведения, неправителствени организации, частни компании и лица;

Да сътрудничим на Столична община в провеждането на обществени кампании, като на национално, така и на международно ниво.

Асоциация за развитие на София бе създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година и е регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010. в обществена полза. Асоциацията се управлява от Управителен съвет и изпълнителен директор, избрани от Столичен общински съвет. Членове на Управителния съвет са общински съветници от различни политически партии и представители на администрацията в Столична община.

Асоциация за развитие на София е определена за координатор на дейностите, свързани с кандидатурата на София за европейска столица на културата, с решение 677/2.12.2010 на Столичния общински съвет

 

Доброволческа програма 

Искате ли да бъдете част от едно изключително важно събитие в новата история на град София? Станете Доброволец, включете се в екипа на София 2019!

Като доброволци вие ще участвате в подготовката на събития, свързани с кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019:

•ще работите заедно с екипа на Асоциация за развитие на София в подготовката на инициативи и документи;
•ще подготвяте и разпространявате рекламни и информационни материали;
•ще се включите в организацията на събития (набиране на участници, комуникация с тях, разпространение на материали);
•ще помагате при координирането и провеждането на семинари, конференции, срещи (подредба на залите, съдействие на участниците, разпространение на материали, превод);
•помощ при организиране на инициативи и събития, включени в стратегията София – Творческа столица
 

Кога:

•в началото на всеки месец ще получавате предварителен график на събитията през този месец, което ще ви даде възможност да планирате и заявите участието си;
•плаващо време в зависимост от възможностите ви за включване;
•добре е да имате възможност за реагиране при промени в програмата (stand by режим).


Подходящите доброволци са:


•студенти, пенсионери, и всички, които имат желание да работят за бъдещето на София (кандидатите трябва да са най-малко на 18 г. при започване на работа за АРС)
•отговорни и с умения за работа в екип
•с достатъчно свободно време
•знанието на чужди езици е предимство при организирането на определени инициативи
•предишен доброволчески опит е предимство, но не е задължително условие за включване в програмата
•с възможност за дългосрочен ангажимент.


С какво програмата може да бъде полезна за Вас?


•свободен достъп до събитията организирани от АРС извън доброволческата работа;
•възможност за запознаване с едни от най-интересните творци в София и в Европа;
•можете да развиете работните, комуникационните и организационните си умения;
•ще получите свидетелство за извършен доброволен труд;
•ще впишете участието си във вашето CV.

Как да се включите?

Изпратете попълнен формуляр на адрес office@sofia-da.eu, с текст в “Subject” полето „Програма за доброволци на АРС”.

Краен срок за кандидатстване: текущ


 
     

 

Sneakers Store | Air Jordan