СПОДЕЛИ СПОМЕНИТЕ

Tази програма включва концепцията за археология на паметта и се стреми да укрепи връзките на гражданите и посетителите с град София; да открие липсващите части на недовършения исторически разказ; да даде глас на забравените от историята. Тя следва един социален подход към културата за активното включване на различните общности, живеещи в града. Целта е да се създадат връзки между гражданите и историческите и културни институции в града, културното предлагане да стане приложимо и автентично, както и да се подчертае сериозната тема за преосмисляне на историята от една приобщаваща и разнообразна перспектива. Искаме да преоткрием общите ценности, като преосмислим и оценим опита си и нагласите си, водещи началото си от етническа, религиозна, политическа и национална принадлежност, които отекват в цяла Европа, чрез проекти, насочени към участие на гражданите, дебати, изложби, конференции, образователни проекти с училищата, спомени за миналото, големи европейски мрежи.