СПОДЕЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Бъдещето на Европа са младите хора. Техните амбиции, сетивност и ценности са фундаментът, върху който ще се гради европейското развитие. Тази програма има два приоритета. Първият е намиране на начини за използване на творческите ресурси на всички млади хора, за да могат да участват конструктивно в социалния, икономическия и културния процес на промяна. Вторият е свързан с проблеми на културното многообразие, при запазване на културната идентичност и социалната кохезия. Програмата свързва социалната дейност, образованието, културните организации, медиите и артистите. Искаме да увеличим и споделим местата, където младите хора могат спокойно да творят и експериментират. Творческото образование е застрашен вид, а младите се нуждаят силно от него.